Larton – Pasta Altlığı ve Metalize Karton Üreticisi

öncü pasta altlığı üreticisi Larton’un entegre mükemmeliyetini keşfedeceğiz. Larton, yüksek kaliteli pasta altlıkları üretmekle kalmaz, aynı zamanda üretim sürecinde kullanılan metalize kartonu da kendisi üretir.